👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه ۲۲ تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه ۲۲ تهران

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول- درباره فرهنگ و هویت

مقدمه...................................................................... 2

ویژگیهای طرح...................................................................... 4

فرهنگ و هویت...................................................................... 5

فرهنگ و طبیعت...................................................................... 6

نتایج...................................................................... 7

فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22

مقدمه...................................................................... 10

مختصات جغرافیایی...................................................................... 10

سابقه تاریخی شهر تهران...................................................................... 11

بررسی های جمعیتی...................................................................... 12

بررسی وضعیت اقتصادی...................................................................... 12

شبكه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری...................................................................... 13

بررسی آلودگی های زیست محیطی...................................................................... 14

بررسی وضعیت فرهنگی تهران...................................................................... 14

بررسی منطقه 22 در تهران...................................................................... 16

موقعیت قرار گیری منطقه...................................................................... 16

وضعیت شبكه های دسترسی...................................................................... 16

موقعیت جغرافیایی ...................................................................... 17

شیب و توپوگرافی...................................................................... 18

وضعیت زلزله...................................................................... 19

پوشش گیاهی...................................................................... 20

بررسی های اجتماعی...................................................................... 21

بررسی كاربردی...................................................................... 23

فصل سوم- سایت، تحلیل سایت و روند طراحی

پانورامای سایت...................................................................... 25

نقشه های مختلف تهران و منطقه 22...................................................................... 26

روند طراحی...................................................................... 29

تحلیل سیركرلاسیون سایت...................................................................... 30

فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی

شرایط اقلیمی تهران...................................................................... 33

نمودارهای اقلیمی...................................................................... 34

تابش آفتاب...................................................................... 39

دما...................................................................... 40

رطوبت...................................................................... 41

باد...................................................................... 42

بارندگی...................................................................... 43

عوامل فرعی...................................................................... 43

معماری و اقلیم...................................................................... 43

گیاهان و معماری...................................................................... 45

نتیجه...................................................................... 46

فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملكردها

فضاهای موجود در سایت...................................................................... 50

آمفی تئاتر و سالن نمایش...................................................................... 50

مهمانسرا...................................................................... 52

فضاهای آموزشی...................................................................... 56

رستورانها...................................................................... 58

مجموعه ورزشی...................................................................... 60

كتابخانه...................................................................... 61

موزه...................................................................... 63

باغ ایرانی...................................................................... 67

پاركینك...................................................................... 73

فصل ششم- مبانی نظری طرح

مقدمه...................................................................... 86

مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی...................................................................... 88

فضا در معماری ایرانی...................................................................... 90

ملاكهای قضاوت در مورد یك اثر معماری...................................................................... 92

روند طراحی...................................................................... 93

نور...................................................................... 97

صدا...................................................................... 100

مرور اهداف و سنجش آنها...................................................................... 103

زیبایی و هنر...................................................................... 104

حقوق بازدید كنندگان و آزادی حركت در فضا...................................................................... 107

خوانایی و معنادار بدون فضا...................................................................... 110

انسجام معمارانه...................................................................... 112

هویت ملی مجموعه...................................................................... 113

وقار مدنی...................................................................... 114

سنخیت عملكرد با مناسبتهای بصری...................................................................... 114

رعایت سلسله مراتب...................................................................... 115

ارائه یك نمونه...................................................................... 116

فصل هفتم- تاسیسات

منابع و ماخذ...................................................................... 124

مقدمه :

پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تكنولوژی بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در سراسر دنیا آسان نموده است.

پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار كرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد.

امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته كه باورهای فرهنگی، هویتهای فرهنگی، ملی به آسانی قابل تغییر و تردید میشود.

باورهای فرهنگی كه جامعه‌ای در طول سالیان دراز به آنها خوی كرده و با آنها زندگی كرده بسرعت رنگ می‌بازد و این خبر در سایه تقابل های گسترده اندیشه‌ها و سیر و انتقال اصول فرهنگی از طریق شیوه‌های صحیح تكنیكی صورت نمی‌گیرد.

در پس این انتقالها و برخوردهای فرهنگی همیشه روشهای انسانی و دوستانه بكار می‌رود به باد یغما رفتن وتاراج اصول فرهنگی جامعه و بر باد رفتن اخلاق و فضیلتهای اجتماعی آن اهداف سلطه‌گری در زمینه‌های اجتماعی - اقتصادی را در بر گرفته و شیوه‌های اعمال دشمنی‌های گسترده نیز در حد گسترده‌ای امروزه رواج یافه و این چیزی جز تهاجم فرهنگی نیست زیرا هنگامی كه مبانی فرهنگی یك جامعه حتی به زیر سوال رفت و جامعه دچار سستی شد با تسلط و اعمال شیوه‌های جدید زندگی بیگانگان هموار می‌گردد بنابراین برخوردهای مقابله گرایانه با این تهاجم فرهنگی امروزه علاوه بر داشتن ابزارهای علمی و فنی لازم هوشیاری اجتماعی خاصی را احتیاج دارد.

متاسفانه مهم‌ترین قشری كه مورد تهاجم فرهنگی قرار می‌گیرند نسل جوان هستند. زیرا نسل جوان در هر مملكتی در واقع پایه گذار نحوه پیشرفت و زندگی و آرمانهای آن جامعه در آینده است.

بنابراین تربیت و آموزش جوانان هر كشور تضمین كننده راه پیشرفتهای اجتماعی - اقتصادی و فنی آن كشور است.

امروز از سالیان دراز تجارب آموزش فرهنگی ممالك پیشرفته تقریباً این نتیجه حاصل شده است كه مراكز تربیتی سنتی مانند معمول هر جامعه نظیر مراكز دانشگاهی و كانونهای خاص تربیتی امروز نمی‌توانند هم بار آموزشی فرزندان یك جامعه را بر دوش بكشند. و یا اینكه از اصول فرهنگی آن دفاع لازم را به عمل آورند و اینكه در تهاجمات فرهنگی مختلف و اجتماعی آسیب پذیر نباشند.

بنابراین نیاز به بازگشایی و احداث مراكز جدید آموزشی – فرهنگی – تربیتی، با شیوه‌های نوین مدیریتی می‌باشد یكی از این مراكز علاوه بر احداث مركز علمی و آموزشی فعال ایجاد هسته‌ها و مراكز فرهنگی كه تماماً زمینه‌های آموزشی – تربیتی را داشته در بر دارد.

مجموعه حاضر اگر چه بعنوان یك مجموعه فرهنگی خدماتی می‌تواند بطور مستقل عمل نماید اما در واقع برای تكمیل سایت شهرداری منطقه 22 طراحی شده است و همین عامل سبب می‌شود كه در تمام مراحل طراحی، طراح نیم نگاهی هم به مجموعه شهرداری داشته باشد و تلاش كند تا نیازهای آنرا برآورده كند.

نیاز به وجود چنین مجموعه‌ای در كنار شهردای منطقه 22 هنگامی محسوس می‌شود كه بدانیم روزانه 4 نفر برای انجام كارهای خود به شهرداری مراجعه می‌كنند و این مجموعه در سر راه این افراد قرار دارد و مردم باید برای رسیدن به ساختمان شهرداری از یك مجتمع فرهنگی عبور كنند و این باعث می‌شود كه یكی از نیازهای مهم جامعه ما یعنی بالا بردن توسعه فرهنگی عموم مردم از این طریق میسر گردد زیرا هنگام عبور از این مجموعه هنرجویان كارگاهها و آتلیه‌های هنری را در رفت و آمد می‌بینند. هنرمندان آمفی تئاترها در حال اجرای برنامه‌های خود هستند و ..

تمام این عوامل بطور ناخود آگاه باعث تاثیر پذیری مراجعه كنندگان به شهرداری می‌شود. علاوه بر این در هنگام مراجعه به ساختمانهای اداری بارها پیش می‌آید كه شخص باید ساعاتی را در انتظار بگذراند كه این عامل خود باعث خستگی، اتلاف وقت و حتی گاهی عصبی شدن مراجعین ساختمانهای اداری می‌شود.

این مجتمع می‌تواند بعنوان وسیله‌ای مناسب برای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین به ساختمان شهرداری هم باشد با این توضیحات نیاز وجود چنین مجموعه‌ای در كنار شهرداری منطقه 22 كاملاً احساس می‌شود.

ویژگیهای طرح:

بعد از مشخص شدن لزوم وجود چنین مجموعه‌ای این سئوال پیش می‌آید كه طرح باید چگونه باشد تا تمام نیازهای مخاطبین را پاسخ گوید و به یك طرح تمام عیار و معمارانه تبدیل گردد.

- طرح قبل از هر چیز بایستی ایرانی باشد.

- این مهمترین نكته‌ای است كه شاید در چند دهه اخیر كمتر به آن توجه شده است این عامل هنگامی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد كه بدانیم مجوز مورد نظر كلمه "فرهنگ" را به عنوان خود به همراه دارد.

- زیبایی طرح در جذب افراد برای گزران اوقات خود در آن موثر است زیرا ساختمانی كریه‌المنظر هرگز نمی‌تواند مخاطبین را به خود جلب كند.

- حق انتخاب و آزادی در دسترسی به بناهای مختلف موجود در سایت یكی دیگر از مشخصاتی است كه باید رعایت شود زیرا مخاطب امروز را نمی‌توان وادار كرد برای رسیدن به یك بنا از راهی طولانی و اجباری بگذرد بنابراین باید ملی شود. مسیرهای دسترسی كوتاه باشند مگر آنكه به دلیل خاصی راهها را از نقاط دیگری بگذرانیم.

- هر یك از ساختمانها باید شخصیت خود را داشته باشد شخصیت ساختمانی شهرداری باید با یك هتل یا یك بیمارستان متفاوت باشد و هریك از بناها بتوانند با شخصیتی كه از خود ارائه می‌دهند نوعی خوانایی ایجاد كنند تا مخاطبین بتوانند ساختمان مورد نظر خود را حتی بدون علائم راهنما شناسایی كنند.

- اگر چه سایت مورد نظر بسیار گسترده و بر روی شیب نسبتاً تندی قرار دارد ولی این نباید باعث شود كه ساختمانها از هم جدا افتاده باشند بلكه باید كاملاً بهم مرتبط و متصل باشند بطوریكه نتوانیم بعد از اتمام طرح هیچ ساختمانی راكم و یا زیاد كنیم.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه درس کارشناسی ارشد امنیت مدیریت شبکه شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول گزارش کارآموزی مدیریت برق شهرستان بیله سوار پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرز نشینان باجگیران