👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه معماری کارخانه خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب کارخانه خودرو

عنوان صفحه

فصل اول(کلیات تحقیق)

مقدمه..............................................................................................۱

ساخت كارخانه .................................................................................۲

تاریخچه خط تولید خودرو.....................................................................۳

خط تولید..........................................................................................۴

خطوط تولید اولیه خودرو.......................................................................۵

خطوط تولید مدرن خودرو......................................................................۷

تغییرات اخیر در خط تولید خودرو ها.........................................................۸

خطوط تولید متفاوت.............................................................................۹

o دلایل انتخاب طرح.............................................................................۱۰

آرم شرکت های خودروسازی جهان..........................................................۱۱

فصل دوم(مبانی نضری معماری)

مراحل اصولی طراحی کارخانه.............................................................۱۹

مطالعه بازار و پیش بینی فروش.............................................................۱۹

تعیین شرح و مشخصات محصول...........................................................۱۹

تدوین روشهای ساخت........................................................................۲۰

طرح ریزی بخشهای تولیدی.................................................................۲۰

طرح ریزی بخشهای غیر تولیدی............................................................۲۱

تعیین چارت سازمانی و استقرار کلی کارخانه.............................................۲۲

تجزیه و تحلیل مالی...........................................................................۲۳

ساختمان كارخانه..............................................................................۲۶

طرح ریزی واحد های صنعتی...............................................................۲۷

اهداف طراحی کارخانه.......................................................................۲۸

موارد کاربرد طراحی کارخانه...............................................................۲۹

فصل سوم(برسی نمونه ها)

کارخانه فراری................................................................................۳۰

کارخانه ی مک لارن.........................................................................۴۲

ساختمان BMW..............................................................................۴۸

فصل چهارم(ضوابط واستانداردها)

عوامل موثربرمسائل استقرارتسهیلات.......................................................۵۳

حجم وتنوع تولید...............................................................................۵۳

شكل وابعاد تسهیلات..........................................................................۵۳

سیستم انتقال مواد..............................................................................۵۴

چیدمان چند طبقه ای..........................................................................۵۵

برگشت به عقب وپرش به جلو...............................................................۵۶

محلهای بارگذاری وتوزیع....................................................................۵۷

مساله تعیین مكان تسهیلات...................................................................۵۷

مسائل چیدمان درسیستمهای تولیدی مدرن..................................................۵۸

انبار............................................................................................۵۹

رابطه انبار با دیگر واحدها..................................................................۶۱

خدمات عملیات انبار..........................................................................۶۱

تولید............................................................................................۶۱

توزیع...........................................................................................۶۲

واحد خرید.....................................................................................۶۳

واحدفروش.....................................................................................۶۳

نوع ساخت و احداث محل....................................................................۶۳

روشنایی........................................................................................۶۶

ابعاد واندازه های استاندارد ماشین...........................................................۶۹

فصل پنجم(اقـلیـم)

تقسیمات اقلیمی................................................................................۷۲

آب و هوای آسیا...............................................................................۷۳

اقلیم های آب و هوایی ایران.................................................................۷۵

اقلیم ایران......................................................................................۷۶

نگاهی جغرافیایی به شهرستان سقز.........................................................۸۲

شرایط اقلیمی شهرستان سقز.................................................................۸۳

طراحی اقلیمی.................................................................................۸۳

خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد.......................................................۸۴

کالبد شهری و روستایی.......................................................................۸۷

فصل ششم(تحلیل سایت وروند تحقیق)

تحلیل سایت....................................................................................۸۹

اثرات محیط زیستی احداث کارخانه خودروسازی.........................................۹۰

ابعاد و موقعیت محل كارخانه................................................................۹۱

فصل هفتم(نتیجه گیری-گذینه های طراحی)

فضاهای لازم برای طراحی کارخانه خودرو..............................................۹۳

مزایای ساختمانهای یك طبقه.................................................................۹۴

معایب ساختمانهای یك طبقه..................................................................۹۴

مزایای ساختمانهای چند طبقه................................................................۹۵

معایب ساختمانهای چند طبقه.................................................................۹۵

طراحی سقف کارخانه........................................................................۹۷

سازه فضاکار..................................................................................۹۷

چند نمونه طراحی ماشین...................................................................۱۰۵

کانسپت های اصلی طرح...................................................................۱۰۶

👇محصولات تصادفی👇

پروژه آمار محاسبات مربوط به ورود زائران به شهر مشهد پلان نما برش - نگاهی به ساختمان موزه حیاط و محیط زیست York country کارولینای جنوبی پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد دانلود پاورپوینت تعیین الگوهای رفتار هزینه گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما