👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه تبرید و سردخانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی سرد خانه ای با مشخصات:

قرار است سردخانه ای در شهر لاهیجان ساخته شود این سردخانه دارای یک سالن پیش سردکن گوشت گاو سالن نگهداری گوشت گاو یک سالن نگهداری میوه(پرتقال) یک سالن نگهداری خیار است گوشت گاو 20ساعت در اتاق پیش سردکن میماند و بعد به سالن گوشت گاو برده و5روز در آنجا نگهداری میشود و میوه جات و سبزیجات روزانه وارد سالن شده و بعد از 24ساعت از سردخانه خارج میشوند.

فرضیات و نکات مهم در انجام تحقیق:

پلان سردخانه درصفحه پایانی آورده شده

عایق به کار رفته پلی یورتان است

(K=0.025)

حداکثر دمای شهر 30.8 درجه سانتی گراد و حداقل دمای شهر 3درجه سانتی گراد است که بر اساس جدول دمای کف زمین 28.8 درجه سانتی گراد میباشد

توان لامپ روشنایی به ازای هر 1متر مربع 10 وات میباشد که به مدت5 ساعت در شبانه روز روشن هستند

دمای ورود میوه جات 18 و سبزیجات 15 درجه سانتی گراد است

دمای ورود گوشت گاو 8 درجه سانتی گراد است

دمای نگهداری پرتقال 5 درجه گوشت گاو 18- و اتاق پیش سردکن 18- درجه سانتی گراد و دمای نگهداری خیار3درجه است.

دمای راهرو 10 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 70 درصد است

روزانه3000 کیلوگرم گوشت گاو وارد سردخانه میشود

روزانه1000کیلو پرتقال و 500کیلوگرم خیار با سبد وارد شده که وزن هر سبد 2کیلوگرم و گرمای ویژه آن 2.5 است

تعداد 6 کارگر به مدت 8 ساعت در شبانه روز در سردخانه مشغول به کارند

مدت زمان کار تجهیزات حرارتی 18 ساعت است.

یك لیفتراك به مدت 4ساعت در هر بخش در هر اتاق و راهروها، با بار حرارتی در نظر گرفته شده است.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش تحقیق بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران دانلود مقاله در مورد مستندات سیستم انبار داری پایان نامه روانشناسی شخصیت سیاست کیفری ایران در قبال انحرافات جنسی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری