👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17سوال

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17 سوال 1982

محتوای فایل:

1- سوالات آزمون

2-روایی و پایایی

3- نمره گذاری و نحوه محاسبات

4- منابع

تعدادی از سوالات :

وقتی طرحی می ریزم، مطمئن نیستم که می توانم آن را انجام دهم.

یکی از مشکلات من این استکه وقتی می بایست کاری انجام دهم، نمی توانم از عهده آنبرآیم.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت مقاله برتر: بررسی هویت مجازی در فضای سایبر پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده