👈 فروشگاه فایل 👉

اسناد رسمی خزانه (پول و ارز )

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

حرکت به سوی نرخ ارز شناور چطور، چه وقت و با چه سرعتی؟ 1

▪ بازار ارز روان. 2

● انواع رژیم های نرخ ارز. 3

اسناد (اوراق قرضه) خزانهداری (Treasury securities) 9

چند گونه اسناد خزانهداری وجود دارد: 9

اوراق قرضه(Bond) 11

اوراق قرضه خزانهداری کوتاهمدت (Treasury Bills) 12

‌قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه ‌مصوب 1348.7.2. 18

‌فصل دوم - طرز انتشار و باز پرداخت و باز خرید 19

‌فصل سوم - تعهدات دستگاههای دولتی و خصوصی. 21

‌فصل چهارم - طرز اجراء. 22

منبع: 22

حرکت به سوی نرخ ارز شناور چطور، چه وقت و با چه سرعتی؟

👇محصولات تصادفی👇

ERP شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی پاورپوینت طرح توجیهی تولید آب معدنی بررسی وارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن پرسشنامه رسمیت در سازمان