👈 فروشگاه فایل 👉

شبکه های محلی بی سیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

عنوان صفحه

· مقدمه 1

استاندارد شبکه های محلی بی سیم 2

شبکه‌های بی‌سیم و انواع WWAN WLAN WPAN 4

منشأ ضعف امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم و خطرات معمول 6

مشخصات و خصوصیات WLAN 7

معماری‌ شبکه‌های محلی‌ بی‌سیم - INFRASTRUCTURE AD HOC 8

توپولوژی های 11/802 8

همبندی فی‌البداهه یا IBSS 9

همبندی زیرساختار در دوگونه BSS و ESS 9

لایه فیزیكی 13

عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم 14

ایستگاه بی سیم 14

نقطه ی دسترسی - access point 15

دسترسی به رسانه 15

روزنه‌های پنهان 16

برد و سطح پوشش 17

خدمات توزیع 19

امنیت و پروتکل WEP 21

قابلیت‌ها و ابعاد امنیتی استاندارد11/802 22

خدمات ایستگاهی 24

سرویس Privacy یا confidentiality 29

ضعف‌های اولیه‌ی امنیتی WEP 32

استفاده از کلیدهای ثابت WEP 33

ضعف در الگوریتم 34

استفاده از CRC رمز نشده 34

پل بین شبكه‌ای 36

پدیده چند مسیری 37

استاندارد a11/802 38

افزایش پهنای باند 40

طیف فركانسی تمیزتر 41

كانال‌های غیرپوشا 42

همكاری Wi-Fi 42

استاندارد بعدی IEEE 802.11g 43

معرفی شبکه بلوتوس 45

مؤلفه‌های امنیتی در بلوتوس 47

خطرات امنیتی 48

مقابله با خطرات 49

نتیجه گیری 50

منابع و مراجع 51

👇محصولات تصادفی👇

آموزش های ذخیره و بازیابی اطلاعات سیری در نظریه های جدید در علوم سیاسی گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی مبانی نظری آثار اجتماعی در مخزن الاسرار نظامی گنجوی ایمنی در کارگاه های ساختمانی