👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی پارامترهای تست التراسونیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

بازرسی بوسیله امواج آلتراسونیک روش بسیار حساس برای کشف و شناسایی محل و اندازه عیبها بخصوص در عمق داخل قطعه می باشد. بازرسی آلتراسونیک بر این اساس ساخته شده که هرگونه عیب و یا تغییر چگالی مهم بعنوان یك بازتابنده امواج در داخل فلز عمل میکند. Probe شامل یک کریستال پیزو الکتریک میباشد که به ان یک ولتاژ متغیر اعمال میشود و کریستال شروع به ارتعاش سریع می نماید. این ارتعاشات بدرون قطعه منتقل گشته و در صورت برخورد با یك ناخالصی و یا تغییر در چگالی ،در این نقاط مقداری از این انرژِی ارتعاشی بازگشت می نماید و کریستال پیزوالکتریک این انرژی الکتریكی را دریافت می نماید و بصورت یك جریان الکتریکی از طریق سیم به دستگاه ارسال مینماید. سیکل انتقال و دریافت 60 تا 1000 بار در ثانیه تکرار می گردد.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مالی، حسابداری کالا درشرکت گاز مزایا و معایب آموزش الکترونیکی پاورپوینت روانشناسی تربیتی دکتر علی اکبر سیف 344 اسلاید زیبا پاورپوینت تزریق گاز به چاههای نفت برای بهره برداری از مرحله دوم مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی