👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کامل در مورد نور و تاریخچه ی آن...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

نور و تاریخچه آن

تاریخچه نور

در سالهای اخیر مبحث نور شناخت با دنیایی از تحرك به صف مقدم تفكر علمی و تكنولوژی راه یافته است. ریشه های تكنولوژی نور شناختی به زمانهای باستان باز می گردد تا قبل از قرن هفدهم میلادی فیلسوفان یونانی همچون فیثاغورث ، اپیدوكلس ، دموكریتوس ( ذیمقراطیس ) افلاطون ، ارسطو و دیگران درباره ماهیت نور چندین نظریه پرداختند ( نظریه ارسطو كاملاً شبیه نظریه اتر است كه در قرن نوزدهم ارائه شد.)

اقلیدس ( حدود 300 ق م ) انتشار نور به خط راست و نیـــز قانون بازتابش ( پرتو تابش ، عمود بر سطح جسم و پرتو بازتابش همیشه بر یك سطح قرار دارند و زاویه باز تابش با زاویه تابش a همیشه مساوی است ) را در كتابش به نام كاتوپتریك(1) بیان كرد.

رنه دكارت در كتاب خود بنام دیوپتریك(2) نوشت : « ماهیتی كه به نور نسبت داده ام به یاد آورید آنگاه كه گفتم نور چیزی نیست مگر حركتی مشخص یا كنشی متصور در ماده ای بسیار خالص كه فرج و خلل تمامی اجسام را پر می كند.» در قرن نوزدهم میلادی دكتر توماس یانگ با تاكید بر موجی بودن نور اصل تداخل را بیان نمود این اصل می گوید : « هنگامی كه راستای دو تموج ، از منشاهای مختلف به طور كامل بر هم منطبق و یا خیلی به هم نزدیك اند اثر مشترك آنها تركیب حركتهای متعلق به هر یك از آنهاست.

در قرن بیستم آلبرت اینشتین بیان كرد « نور همیشه با سرعت متناهی ، كه نــورمستقل از حالت حركت جسم گسیلنده است در فضای خالی منتشر می شود.

نور

آنچه كه ما در حال حاضر از نور می دانیم این است كه :

اساساً در جهان دو نوع رفتار قابل مشاهده است. رفتاری شبیه ذره و رفتاری شبیه مــوج هنگامی كه رفتاری مانند ذره مشاهده می شود كه جرم و انرژی هر دو با هم از جایی به جای دیگر منتقل شوند. به عبارت دیگر هنگام جا به جایی هر دو در یك جسم یا ذره مستقر باشند یك توپ در حال حركت چنین رفتاری دارد در حالی كه در رفتار شبیه موج با حركت جسم یا ذره جرم جا به جا نمی شود بلكه انرژی به تنهایی آن هم در همه جهت ها انتقال می یابد برای مثال برآمدگی های روی سطح آب دریا موج هستند و بدون آنكه آب جا به جا شود انرژی به ساحل انتقال می یابد مطالعه خواص نور نشان داد كه هر دو نوع رفتار را می توان یك جا انتظار داشت. این نكته نیز قابل توجه است كه نور یك ماهیت كوانتومی دارد.امروزه می دانیم كه نور رفتاری دو گانه دارد در عین حال كه موج است و پدیده هایی چون تداخل ( كه قبلاً اشاره گردید ) و پراش ( هرگاه پرتوی نوری از درون یك شكاف باریك عبور كند پراكنده می شود این پدیده كه پراش نامیده می شود ناشی از طبیعت موجی نور است ) را از خود نشان می دهد ، خود از ذره هایی به نام فوتون تشكیل شده است. هر فوتون یك بسته انرژی است و مقدار این انرژی به طول موج نور بستگی دارد كوانتومی نامی است كه بر این بسته ها نهاده اند. چشم های الكترونیكی از جمله دستگاه هایی هستند كه بر اساس خاصیت ذره ای نور طراحی شده اند در این دستگاه ها كه بیشتر مانند یك كلید برق عمل می كنند با برخورد فوتون های نور با الكترون های موجود روی سطح فلز موجود در آنها جریان الكتریكی در مدار برقرار می شود.

1-catoptrics

2-La Dioptrique

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ادوات ورودی و خروجی یك كنترل كننده قابل برنامه ریزی PLC نقشه ی زمین شناسی شهرستان فیروزآباد بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه پاورپوینت نیروگاههای بادی مبانی نظری سیستم سیستم‌های اطلاعات مدیریت مدیریت منابع انسانی