👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت اصول ومبانی مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

اسلاید ۱:

مقدمه

ظهور سازمانها و گسترش آنها

مدیریت متناسب با ساختار

ملاك درستی هر عمل نتیجه

اسلاید ۲ :

تعریف مدیریتمدیریت، فراگرد به كارگیری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یك نظام ارزشی پذیرفته شده است

اسلاید ۳:

پنج نكته‌ی اساسی زیربنای مفاهیم كلی مدیریت

Øمدیریت یك فراگرد است؛

Øمدیریت بر هدایت تشكیلات انسانی دلالت دارد؛

Øمدیریت موثر مبتنی بر تصمیم‌گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است؛

Øمدیریت كارآ، متضمن تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است؛

Øمدیریت بر فعالیتهایی هدفدار، تمركز دارد؛

اسلاید ۴:

خرده سیستم ارزشی

میزان موفقیت در به كارگیری شیوه‌های رهبری و مدیریت، تحت تأثیر ارزشهای حاكم بر بافت فرهنگی جامعه قرار دارد. در واقع هر جامعه‌ی معین، فراخور ماهیت عناصر تشكیل دهنده‌ خود،‌ از« نظام ارزشی» خاصی برخوردار است.

سرمایه داری

تابع زمان ومكان تحول ارزشها

كمونیستی

مكتب اسلام

اسلاید ۵:

تعریف سازمان

سازمان عبارت است از مجموعه‌ای از افراد كه برای تحقق اهدافی معین همكاری می‌كنند.

استفاده از انسانها در همه سازمان‌ها

هدفمندی سازمان‌ها

« تقسیم كار » در سازمان‌ها

ارائه خدمات به خارج از سازمان

گرفتن منابع از خارج از سازمان

سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی

سازمانهای تولیدی و خدماتی

سازمانهای دولتی وخصوصی

اسلاید ۶:

فراگرد شكل گیری و رشد واحدهای سازمانی

شروع فعالیت

بحران رهبری سازمانی

چگونه باید سازمان سامان یابد؟

وظایفی است كه تحت عنوان اصول مدیریت شناخته شده‌اند.

برنامه ریزی

سازماندهی

بسیج منابع

هدایت وسرپرستی

كنترل

اسلاید ۷:

مدیریت به منزله‌ی علم، هنر، و حرفه

واقعا مدیریت چیست؟

مدیریت تا چه حد مبتنی بر یافته‌های علمی است؟

مدیریت علم است یا هنر؟

آیا مدیریت اساساً یك حرفه است؟

اسلاید ۸:

مدیریت به منزله‌ی علم، هنر، و حرفه

بخشی از طریق آموزش

« علم مدیریت »

بخشی دیگر ضمن كار

از طریق كسب تجارب و اندوخته‌ها

« هنر مدیریت »

علم « دانستن » است

هنر « توانستن »

اسلاید ۹:

ویژگی‌های هر حرفه

مشتمل بر مجموعه‌ای از مهارتهای فنی و دانسته های نظری باشد؛

مستلزم رعایت ضوابط اخلاق حرفه‌ای باشد؛

از تشكیلاتی با قدرت تنبیه یا اخراج « افراد فاقد توانایی حرفه‌ای و صلاحیت اخلاقی » برخوردار باشد؛

برنامه‌های آموزشی ویژه یا ضمن خدمت، برای افراد شاغل در آن حرفه، قابل ارائه باشد.

اسلاید ۱۰:

آموزش مدیریت

روشهای یادگیری دانش مدیریت :

۱) از طریق آموزش : فقط دانش نظری فرد را افزایش می‌دهد

۲) ضمن انجام كار: به كندی صورت می‌پذیرد و كافی نیست

تركیب ۱ و ۲: تمرین تا دانسته‌هایمان در قالب رفتارهای پایدار جلوه‌گر شوند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان طبقه همکف آپارتمان مسکونی 5 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش اسلاید موضوع : کاربرد فناوری اطلاعات پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 تحقیق درس آشنایی با انواع بیماریها خرید و دانلودپایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام