👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی روش های مختلف درونیابی بقایی و غیر بقایی برای جریان تقارن محوری غیر لزج با مرز بلوکی غیر انطباقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده مقاله:

در این تحقیق، شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری غیرلزج حول یک هندسه مخروط سرپخ با اعمال روش های مختلف درونیابی بین بلوکی و شبکه بلوکی وصله ای ارائه شده است . روش اختلاف محدود بکار رفته برای حل معادلات حاکم بر جریان سیال، روش فاکتورگیری شده و غیرصریح بیم - وارمینگ می باشد . از روش برازش شوک برای تعیین مرز شوک کمانی و همچنین از جملات اتلاف مصنوعی خطی جهت پایداری حل عددی استفاده شده است . مقادیر اولیه حل با استفاده از روابط کلاسیک ساده شده جهت متغیرهای جریان روی جسم و در نظرگرفتن سرعت شوک

کمانی برابر صفر جهت متغیرهای پشت شوک کمانی بدست آورده شده اند . در نهایت، نتایج عددی حاصل از بکارگیری روش های مختلف درونیابی بین بلوکی جهت شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری غیرلزج حول هندسه مخروط سرپخ با یکدیگر مقایسه شده که از تطابق خوبی برخوردار می باشند .

کلیدواژه‌ها:

درونیابی بقایی و غیربقایی - جریان غیرلزج - چندبلوکی انطباقی و وصله ای

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کامل اتوکد منزل مسکونی 5 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش مقاله رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان دانلود پاورپوینت آموزش انواع خرچنگ با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان پاورپوینت بررسی مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب