👈 فروشگاه فایل 👉

مدلسازی طراحی وشبیه سازی بازوی مکانیکی نصب شونده برروی پایه متحرک وتحلیل آماری داده های تجربی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده مقاله:

استفاده از بازوهای مکانیکی بر روی رباتهای متحرک، ترکیبی جدید از این رباتهاست که می تواند کاربردهای منحصر به فرد خود را دارا باشد. درمقاله حاضر، به بررسی مدلسازی و ساخت ربات متحرک دارای بازوی مکانیکی پرداخته شده است روند کار به اینصورت است که در ابتدا بررسی سینماتیکی ساختار انتخاب شده، انجام گرفته و سپس طراحی مکانیکی اجزاء ربات صورت گرفته است. در ادامه، شبیه سازی عملکرد ربات صورت گرفته که این شبیه سازی در دو قسمت شبیه سازی با نرم افزار Adam و با نرم افزار MATLAB انجام گرفته و نتایج مقایسه شده اند. تست ربات نیز صورت گرفته وتحلیلهای آماری بر روی نتایج تستها انجام شده، بطوریکه به نتایج قابل مقایسه ای دستیابی شده است.

کلیدواژه‌ها:

ربات متحرک ، سینماتیک ، طراحی مکانیکی ، شبیه سازی ، تحلیل آماری

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اعتماد به نفس نقشه کاربری اراضی شهرستان میبد ترجمه روان بررسی سیستم های تصویر ساز برای امنیت شبکه دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی گزارش کاراموزی جوشكاری دستی قوسی برقی s.m.a.w