👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

مقدمه. 3

1. محیط زیست در حقوق دولت‌ها 7

1.1 هدف رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. 10

2.1. عناصرضروری رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. 12

1.2.1. محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 12

2.2.1. معیار مسوولیت مدنی.. 17

3.2.1. خواهان. 19

4.2.1. معیار ارزیابی غرامت.. 20

5.2.1. آیین اجرا 24

2. دولت اسلامی و حفظ محیط زیست.. 24

1.2 آموزه‌های فردی.. 26

1.2.1. تکالیف الزامی.. 26

2.2.1. رهنمودهای تشویقی (اخلاقی) 28

3.2.1. آموزه‌های اجتماعی.. 30

3. حفاظت محیط زیست در حقوق ایران. 33

1.3. ابهام در تعریف محیط زیست.. 33

2.3. استفاده از ظرفیت اخلاق.. 34

3.3. حقوق ایران و حفظ طبیعت.. 35

4.3 جرایم محیط زیستی.. 35

5.3. متولیان محیط زیست.. 36

4. نتیجه گیری.. 37

منابع: 39

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان ملایر پرسشنامه مقیاس جوسازمانی پاورپوینت پروژه کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها دانلود فایل ورد Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران