👈 فروشگاه فایل 👉

طرح پیشنهادی کلید زنی نرم یک پایه فازی یکسوساز سه سطحی

ارتباط با ما

... دانلود ...

Proposal of a Soft-Switching Single-Phase Three-Level Rectifier

Abstract—This paper is concerned with the study of a singlephase

boost-type three-level rectifier. The converter is supposed

to present high input power factor low current harmonics low

total harmonic distortion and simple control scheme. In order

to minimize switching losses a passive nondissipative snubber

is associated with the aforementioned converter. The theoretical

analysis design procedure and analytical results regarding a

1.2-kW prototype are presented to validate the proposal.

طرح پیشنهادی کلید زنی نرم یک پایه فازی یکسوساز سه سطحی

چکیده

این مقاله یک پایه فاز (از سه فاز پایه فاز) یکسوساز سه سطحی نوع بوست را مورد بررسی قرار می دهد. فرض می گردد که این کنورتور ضریب توان ورودی بالا، جریان هارمونیک پائین، اعوجاج هارمونیک کل پائین و طرح کنترلی ساده ای را ارائه دهد. بمنظور مینیمم کردن تلفات کلیدزنی، یک ضربه گیر پسیو غیر فرسایشی به کنورتور گفته شده اضافه می گردد. تجزیه و تحلیل نظری، روش طراحی، و نتایج تحلیلی با در نظر گرفتن نمونه اولیه (prototype) 1.2kw ارائه می شود تا به پیشنهاد ارائه شده اعتبار بخشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی اهداف بنیادین و ماموریت های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی پاوورپوینت جهش وتکامل خانه بخردی ها در اصفهان بررسی وضعیت خشونت در بین دانش آموزان نوجوان و راه های پیشگیری از آن مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری