👈 فروشگاه فایل 👉

در مدار قرار گرفتن واحدهای تولید برق مقید به امنیت توزیعی برای سیستم­های قدرت در مقیاس بزرگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

Distributed Security-Constrained Unit Commitment for Large-Scale Power Systems

Abstract—Independent system operators (ISOs) of electricity

markets solve the security-constrained unit commitment (SCUC)

problem to plan a secure and economic generation schedule.

However as the size of power systems increases the current

centralized SCUC algorithm could face critical challenges ranging

from modeling accuracy to calculation complexity. This paper

presents a distributed SCUC (D-SCUC) algorithm to accelerate

the generation scheduling of large-scale power systems. In this

algorithm a power system is decomposed into several scalable

zones which are interconnected through tie lines. Each zone solves

its own SCUC problem and a parallel calculation method is proposed

to coordinate individual D-SCUC problems. Several power

systems are studied to show the effectiveness of the proposed

algorithm

در مدار قرار گرفتن واحدهای تولید برق مقید به امنیت توزیعی برای سیستم­های قدرت در مقیاس بزرگ

چکیده

اپراتورهای مستقل سیستم (ISOها) در بازارهای برق مساله­ی در مدار قرار گرفتن واحدهای مقید به امنیت را برای برنامه­ریزی زمانی تولید ایمن و اقتصادی حل می­کنند. با این­حال، با افزایش اندازه­ی سیستم­های قدرت، الگوریتم SCUC متمرکز کنونی ممکن است با چالش­هایی از دقت مدل­سازی تا پیچیدگی محاسبات مواجه شود. این مقاله الگوریتم SCUC (D-SCUC) را برای شتاب دادن به زمان­بندی سیستم­های قدرت در مقیاس بزرگ ارائه می­دهد. در این الگوریتم، یک سیستم قدرت به چند منطقه­ی قابل مقیاس­بندی تجزیه می­شود که از طریق خطوط به هم پویسته هستند. هر منطقه مساله­ی SCUC خود را حل می­کند و روش محاسبات موازی برای هماهنگ کردن مسائل D-SCUC تکی پیشنهاد می­شوند. چند سیستم قدرت برای نشان داند کارایی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده­اند.

.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله isi تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی چهارپایه طراحی شده در سالیدورک و کتیا پرسشنامه پایان نامه مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی مادر در دوران بارداری مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و سلامت