👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی کارآفرینی دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

مقدّمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف و مقاصد تحقیق

سئوالات و فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

دوم ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و تئوریک )

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

رضایت شخصی و استقلال طلبی در کارآفرینی

کارآفرینی و رشد اقتصادی

رابطه ی توسعه پایدار و کارآفرینی

مدیریت یا کارآفرینی

سیر تکاملی کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

تفاوت کارکردهای کارآفرین سازمانی با کارآفرین مستقل

کارآفرینان اقتصاد کشاورزی

کارآفرینان آزاد در ابهر

کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی در ابهر

زمینه ها و عوامل کارآفرینی

امکان کارآفرینی

انواع کارآفرینی

سوّم روش تحقیق

جامعه

حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

روش آماری

چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها

جدول فراوانی پاسخ ها در 13 سئوال 5 گزینه ای مربوط به 200 نفر

مقایسه کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی با کارآفرینان ابهر

توضیح تفاوت ها

مقایسه کلی تفاوت ها در دو گروه کارآفرین

اطلاعات عمومی کارآفرینان و نمودارهای مرتبط با هر دو گروه

نمودار های کلی دو گروه در جمع گزینه های پرسشنامه ها جهت مقایسه

محاسبه میانگین در هر دو گروه

عملیات 2×1 فی دو یا کای دو

محاسبه T استیودنت یا Test =T

پنجم نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم و پیوست ها

مقدمه

شاید واژه هایی نظیر کارآفرینی و کارآفرینان برای آحاد عمومی جامعه ما واژه هایی غریب و انحصاری و تخصّصی تلّقی گردد و مفهوم و معانی آن با زمینه های ایجاد و توسعه کار و بسط و گسترش استعدادهای بالقوّه و نیز ایجاد بسترها و پتانسیل های مختلف ایجاد کار و حرفه و شغل و فعالیّت و تولید و تلاش و خدمات و غیره همخوانی ندارد . در صورتیکه اتفاقاً کارآفرینی یعنی همه ی موارد ذکر شده ، و علت غربت و ناآشنایی واژه کارآفرینی و کارآفرین در جامعه ما جدید بودن و تازگی اصطلاح در نظام های اقتصادی و تولیدی و زمینه های اشتغال و کار و خدمات و غیره است .

به هر حال کارآفرینی و خلاقیّت های ایجاد اشتغال و ابتکارات خلّاق در صنایع و صنعت و کشاورزی و خدمات و تلاش و مدیریّت های خلاق استفاده از امکانات و زمینه ها و استقرار صنایع و کارگاه های تولید در اماکن و موقعیّت های مستعد و ایجاد بسترهای لازم تولید کار و فعالیّت صرف نظر از افراد و اشخاص خاص همه و همه کارآفرینی هستند . امّا اگر جامعه شرایط پیوسته و لازم جهت تحقّق افکار و اندیشه های رایج و فعّال کارآفرینی را در بخش های مختلف فراهم نماید از مبانی و اصول علمی تحقیقی کارآفرینی و توسعه و توانش تولید و توسعه نیز که متضمّن نظام های اقتصادی است ، نیز بهره جسته ایم .

کار آفرینی یک فلسفه است ، کارآفرینی یک نگاه و ایده است ، کارآفرینی جرأت ورزی و اعتماد داشتن به امکانات است . کارآفرینی رسک کم خطر و پشتیبانی شونده از سوی نظام و جامعه است ، کارآفرینی طرح است . کارآفرینی تولید است ، کارآفرینی خدمات است ، کارآفرینی صنعت و درآمد است و کارآفرینی ایجاد بنگاه و مراکز کار و مطالعه و تحقیق و تولید است .

با این مقدّمه کوتاه درصددیم که روحیّات و صفات و ویژگی های دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی را با افراد و گروه های کارآفرینان بخش های مختلف را مقایسه و ارزیابی نماییم و به بررسی کیفیّت و چگونگی تشابهات و تفاوت های منظر و نگاه و نیز میزان کارآفرینی هر دو بخش را به نقد و بررسی بگذاریم . که اصولاً فارغ التحصیلان رشته های اقتصاد کشاورزی چگونه و با چه ابزارهایی و در چه سطحی و با چه امکانات و پشتوانه هایی می توانند کار و اشتغال بیافرینند و جایگاه آن ها در کنار کارآفرینان دیگر مثل بخش خصوصی و بخش تعاونی در تولید کارگاه های کوچک و بزرگ و متوسّط در چه جایگاهی قرار دارد . و در زمینه های تولید کارآفرینی در بخش اقتصاد کشاورزی چه تفاوت ها و تشابهاتی با بخش های دیگر و اصولاً چه ارتباطی با زمینه های دیگر دارد و در نهایت مقایسه روحیّات و ویژگی های دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی با کارآفرینان را در ابعاد مختلف تولید و توزیع و خدمات و شخصیتی بررسی کرده ایم .

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش پاورپوینت آمار خسارات علف های هرز گندم 29 اسلاید پرسشنامه استاندارد بررسی احتمال ریسک پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان