👈 فروشگاه فایل 👉

مدل توازن بازار برق با قیود ولتاژ

ارتباط با ما

... دانلود ...

نام سمینار:

IEEE

عنوان مقاله:

Electricity market equilibrium model with voltage constraints

Abstract—A conjectural-variation-based equilibrium model of

a single-price electricity market is used to analyze the effect of

voltage constraints on the generators’ strategic behavior. The

solution of the model is computed by means of a two-stage

optimization procedure. In the first stage the day-ahead market

clearing process is modeled. In the second stage an AC optimal

power flow determines the active and reactive production changes

of the generation units in order to meet the technical network

constraints.

مدل توازن بازار برق با قیود ولتاژ

چکیده

مدل تعادل مبتنی بر حدس-تغییر بازار برق تک قیمتی برای تحلیل اثر قیود ولتاژ روی رفتا راهبردی ژنراتورها استفاده شده است. راه­حل این مدل با استفاده از روش بهینه­سازی دو مرحله­ای محاسبه شده است. در مرحله­ی اول، فرآیند تسویه­ی بازار روزانه مدل­سازی می­شود. در مرحله­ی دوم، پخش بار بهینه­ی AC تغییرات توان اکتیو و راکتیو واحدهای تولیدی را به منظور تامین قیود فنی شبکه تعیین می­کند.

👇محصولات تصادفی👇

جایگاه وتاثیر اخلاق در حوادث تكوینى وعلوم تجربی عنوان پروژه استفاده از انرژی های تجدید پزیر برای تولید انرژی الکتریکی کی لاگر دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی پروژه کارآفرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر