👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود رساله دانشکده معماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان : دانشكده معماری صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی 6

ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ……. 7

آرایش وسازماندهی فضائی جزء بناها …………………………………………. 9

اصول و ضوابط طراحی و فضاهای دانشكده‌ای …………………………… 10

فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهای مورد نیاز)……………………. 21

پلكان ……………………………………………………………………………………………. 22

راهروها و مسیرهای شیب دار …………………………………………………….. 23

دربها ……………………………………………………………………………………………. 24

كیفیت هوا …………………………………………………………………………………. 25

راندمان دید ……………………………………………………………………………….. 26

روشنایی مصنوعی ……………………………………………………………………. 26

رنگ ………………………………………………………………………………………….. 28

طرح و بافت ………………………………………………………………………………. 34

نویز (اغتشاش صوتی) وآكوستیك …………………………………………….. 34

حساسیت نسبت به ارتعاشات ……………………………………………………. 35

مسیرهای پیاده رو …………………………………………………………………….. 39

دسترسی و مسیر گردش یا سیركولاسیون …………………………………. 39

تئاترها و سالن‌های سخنرانی……………………………………………………… 40

شكل اساسی ……………………………………………………………………………… 41

سالن‌های سخنرانی : صندلی‌ها ………………………………………………….. 43

سالن‌های سخنرانی : مقررات آتش نشانی …………………………………… 47

آكوستیك ………………………………………………………………………………….. 47

فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماری ………………………………….. 48

آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشكده ………………………………………. 49

دوره كارشناسی معماری …………………………………………………………… 49

دوره كارشناسی ارشد معماری …………………………………………………… 52

فصل چهارم : بررسی نمونه‌های مشابه ……………………………………….. 53

یوگینا آفتاندلیانس ……………………………………………………………………. 54

دانشكده هنرهای زیبا…………………………………………………………………. 55

دانشكده معماری اپورتو، (OPORTO) ……………………………………….. 62

دپارتمان زمین شناسی، دانشكدة آویرو، پرتغال …………………………. 64

كلاس بلوك 3، دانشگاه آلیكان …………………………………………………….. 67

دانشكده حقوق، دانشگاه جیرونا …………………………………………………. 68

كالج آموزشی معلمان، (setubal)………………………………………………….. 69

فصل پنجم : شناخت بستر طرح ………………………………………………….. 72

محدوده سایت……………………………………………………………………………. 73

فصل ششم : اقلیم ………………………………………………………………………. 74

روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی …………………………. 75

نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی ساختمان ……………………………….. 91

فصل هفتم : معرفی تحقیق …………………………………………………………… 99

برنامه فیزیكی …………………………………………………………………………. 100

طراحی (معماری، سازه، تأسیسات) …………………………… …………………………… 102

معماری …………………………………………………………………………………… 104

سازه ………………………………………………………………………………………. 107

تأسیسات ………………………………………………………………………………… 109

اسناد و مدارك …………………………………………………………………………. 110

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………… 111

👇محصولات تصادفی👇

ایراد های کولر گازی و روش تعمیر آن هزینه سرمایه پاورپوینت خزندگان مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عناب کتاب فوق العاده و بسیار کامل علم تغذیه