👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش آزمایشگاه فیزیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

نام آزمایش : اندازه گیری چگالی جامدات

هدف از آزمایش : هدف این این است که چگالی قطعات مس برنز فولاد را اگر برای ابعاد یکسانی از انها محاسبه کنیم خواهیم دید که چگالی انها متفاوت است . این ناشی از ان است که چون ابعاد ثابت می ماند در نتیجه چجم ثابت می ماند در نتیجه جرم ان متفاوت می باشد که این جرم ناشی از عدد جرمی هر یک از قطعات فوق می باشد .

وسایل مورد نیاز :

· استوانه های مسی برنزی فولاد

· ترازوی دیجیتالی با دقتgr 0.1

· کو لیس برای اندازه گیری ابعاد قطعات با دقت mm0.02

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق (کانی ها) سیستم مکانیزاسیون مرخصی پرسنلی دانلود پاورپوینت اندازه گیری طولی کولیس پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران