👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی رشته برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.......................................................................................................3

بخش اول:

آشنایی با شبکه برق......................................................................................4

شبکه فشار قوی عمومی.................................................................................4

شبکه فشار ضعیف عمومی..............................................................................4

انشعاب برق فشار ضعیف...............................................................................5

بهره برداری از شبکه فشارضعیف...................................................................10

بخش دوم:

آشنایی با تاسیسات الکتریکی..........................................................................13

آشنایی با جریان سه فاز................................................................................13

عایق کابلها..............................................................................................15

فیوز......................................................................................................17

تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع.........................................................19

بخش سوم:

وسایل کنترل ساده......................................................................................21

کلیدها....................................................................................................21

کنتاکتور.................................................................................................23

آشنایی با قطع کننده ولتاژ(سکسیونرها)وکلیدهای قدرت(دیژنکتور)...............................27

تایمر.....................................................................................................32

نتیجه گیری..............................................................................................34

منابع و مآخذ.............................................................................................34

👇محصولات تصادفی👇

جزوه درسی سیستم كنترل خطی بنر های تبلیغاتی نقشه کاربری اراضی شهرستان تهران آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی بارز در سال 82 پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی