👈 فروشگاه فایل 👉

نقشه های کامل معماری درمانگاه تخصصی(بیمارستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

در این فایل که شامل نقشه های معماری کامل یک درمانگاه تخصصی (بیمارستان) میباشد که در 7 شیت 70*50 با اتوکد طراحی شده است.شیت ها عبارتند از پلان ها،برش،نما،3D از دید پرتده وسایت پلان میباشند

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش بررسی ورشكستگی با رویكرد جرم شناختی ترجمه مقاله افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی – آر – 3- هیدروکسی بوتیرات توسط PHB نوترکیب ، با بیان بیش از حد هیدروژناز 3 و سنتز استیل – CoA ای. کولی تحقیق مشكلات موجود در برق شهر پاورپوینت اینترنت ماهواره ای