👈 فروشگاه فایل 👉

نقشه های کامل معماری درمانگاه تخصصی(بیمارستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

در این فایل که شامل نقشه های معماری کامل یک درمانگاه تخصصی (بیمارستان) میباشد که در 7 شیت 70*50 با اتوکد طراحی شده است.شیت ها عبارتند از پلان ها،برش،نما،3D از دید پرتده وسایت پلان میباشند

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان خواف بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر ترجمه مقاله با عنوان اثر زوال مقاومت بر رفتار لرزه ای پیچشی کشش سازه های نامتقارن RC پروژه ی بررسی سیستم های تزریق سوخت بنزین در موتورهای جرقه ای همراه با تصاویر جزوه عناصر جزئیات رشته معماری