👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال تاثیر تعامل کارکنان بنیاد شهید با خانواده‌های ایثارگر بر رضایتمندی آن‌ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

وقوع جنگ در یک جامعه اثرات زیانباری بر اجتماع خصوصاً سلامت جسم و روان افراد جامعه در برداشت مسلماً یکی از آسیب پذیر ترین ارکان اجتماعی،‌ کانون خانواده ها است که به علت مشارکت مستقیم افراد خانوده ، رزمندگان در جنگ تبعات متفاوتی را در آن خانواده دارد. با توجه به اهمیت و جایگاه شهید و شهادت در فرهنگ خاص اسلامی لزوم توجه به ابعاد مخرب و زیانبار جنگ بر خانواده شهدا در نزد ما صد چندان می گردد . رسیدگی به امور شهیدان و خانواده های معظم آنان بر اساس فرمان حضرت امام خمینی ( ره ) در مورخه 25/12/1352 بر اساس قانون به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی گزارده شده است و بند 2 فرمان صریحاً « تصویب و اجرای سریع اولویت اقتصادی » یعنی مسکن ، زمین ، و وسایل زندگی را از مأموریتهای اساسی بنیاد شهید ذکر کرده است. لذا یکی از اساسی ترین و شاید مهمترین وظایف بنیاد شهید ایجاد تعامل و ارتباط متناسب با شأن اجتماعی این قشر بزرگوار می باشد(حیدری 1376).

انسان پیچیده ترین و نیازمندترین موجود جهان آفرینش است و نیازها سرچشمه سیاسی برای تحرک و فعالیت انسان هستند بطوری که انسان بی نیاز همانند یک شئی بی جان و بی تحرک است . انسان به لحاظ انسانیت خود دارای نیازها و انگیزه های متنوعی است که ناگزیر از ارضاء آن بوده و از این جهت است که نامی سعی و تلاش او در طول زندگی معطوف به ارضاء این نیازها و ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی مادی و معنوی خود می شود . مسئله مهم در زمینه نیازهای انسانی مکانیسم این نیازها و چگونگی ارضاء آنها و حصول رضامندی در انسان است . با توجه به جایگاه شهادت و ایثار لزوم حفظ توجه و احترام به خانواده های معظم شهدا بررسی و پژوهش در مورد شرایط فرهنگی، اجتماعی و روا ن شناختی فرزندان شهدا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین این تحقیق حاضر با توجه به آرمانها ، نیازها و رضامندی خانواده های شهدا از تعامل کارکنان بنیاد شهید گاهی در جهت شناخت بیشتر انسان است. از طرفی سنجش و شناخت نیازها و میزان رضامندی از تعامل کارکنان بنیاد شهید و زندگی روشهای خاصی را می طلبد که تحقیق حاضر سعی در نزدیک شدن به آن را دارد این تحقیق نیز نوعی معرفی کلی محل ، شناسایی مشکلات منطقه و ارائه راهنمائی‌ها و پیشنهادات به مسئولین برای حل مشکلات و برنامه ریزیهای آینده است(رفیعپور 1378).

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تعامل کارکنان بنیاد شهید با خانواده‌های ایثارگر بر رضایتمندی آن‌ها می باشد و محدودیت تحقیق نیز شامل وسعت موضوع و چند جانبه بودن آن به گونه ای می باشد که لازم می شود هم متغیرهای مستقل و هم متغیرهای وابسته بطور جداگانه ساخته و پرداخته شوند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی بررسی کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی برجهای هانوی ترجمه و زبان شناسی گزارش كارآموزی شرکت کلوین(انجام کارهای تاسیساتی) بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی