👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال تاثیر تعامل کارکنان بنیاد شهید با خانواده‌های ایثارگر بر رضایتمندی آن‌ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

وقوع جنگ در یک جامعه اثرات زیانباری بر اجتماع خصوصاً سلامت جسم و روان افراد جامعه در برداشت مسلماً یکی از آسیب پذیر ترین ارکان اجتماعی،‌ کانون خانواده ها است که به علت مشارکت مستقیم افراد خانوده ، رزمندگان در جنگ تبعات متفاوتی را در آن خانواده دارد. با توجه به اهمیت و جایگاه شهید و شهادت در فرهنگ خاص اسلامی لزوم توجه به ابعاد مخرب و زیانبار جنگ بر خانواده شهدا در نزد ما صد چندان می گردد . رسیدگی به امور شهیدان و خانواده های معظم آنان بر اساس فرمان حضرت امام خمینی ( ره ) در مورخه 25/12/1352 بر اساس قانون به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی گزارده شده است و بند 2 فرمان صریحاً « تصویب و اجرای سریع اولویت اقتصادی » یعنی مسکن ، زمین ، و وسایل زندگی را از مأموریتهای اساسی بنیاد شهید ذکر کرده است. لذا یکی از اساسی ترین و شاید مهمترین وظایف بنیاد شهید ایجاد تعامل و ارتباط متناسب با شأن اجتماعی این قشر بزرگوار می باشد(حیدری 1376).

انسان پیچیده ترین و نیازمندترین موجود جهان آفرینش است و نیازها سرچشمه سیاسی برای تحرک و فعالیت انسان هستند بطوری که انسان بی نیاز همانند یک شئی بی جان و بی تحرک است . انسان به لحاظ انسانیت خود دارای نیازها و انگیزه های متنوعی است که ناگزیر از ارضاء آن بوده و از این جهت است که نامی سعی و تلاش او در طول زندگی معطوف به ارضاء این نیازها و ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی مادی و معنوی خود می شود . مسئله مهم در زمینه نیازهای انسانی مکانیسم این نیازها و چگونگی ارضاء آنها و حصول رضامندی در انسان است . با توجه به جایگاه شهادت و ایثار لزوم حفظ توجه و احترام به خانواده های معظم شهدا بررسی و پژوهش در مورد شرایط فرهنگی، اجتماعی و روا ن شناختی فرزندان شهدا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین این تحقیق حاضر با توجه به آرمانها ، نیازها و رضامندی خانواده های شهدا از تعامل کارکنان بنیاد شهید گاهی در جهت شناخت بیشتر انسان است. از طرفی سنجش و شناخت نیازها و میزان رضامندی از تعامل کارکنان بنیاد شهید و زندگی روشهای خاصی را می طلبد که تحقیق حاضر سعی در نزدیک شدن به آن را دارد این تحقیق نیز نوعی معرفی کلی محل ، شناسایی مشکلات منطقه و ارائه راهنمائی‌ها و پیشنهادات به مسئولین برای حل مشکلات و برنامه ریزیهای آینده است(رفیعپور 1378).

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تعامل کارکنان بنیاد شهید با خانواده‌های ایثارگر بر رضایتمندی آن‌ها می باشد و محدودیت تحقیق نیز شامل وسعت موضوع و چند جانبه بودن آن به گونه ای می باشد که لازم می شود هم متغیرهای مستقل و هم متغیرهای وابسته بطور جداگانه ساخته و پرداخته شوند.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما منزل مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش سنسور چیست جادوی معماری بافت قدیم بوشهر، سمفونی رنگ ها پایان نامه جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران