👈 فروشگاه فایل 👉

بازیافت زباله و تولید کود کمپوست

ارتباط با ما

... دانلود ...

استفاده از چهل و هشت هزار ماده شیمیایی در زندگانی روزمره که تاکنون تنها خاصیت سرطان زایی پانصد نوع آن به اثبات رسیده نوعی تهدید جدی برای محیط زیست و سلامت انسان به شماره میرود. براساس مطالعه WHO عدم توجه به جمع آوری و دفع مواد زائد میتواند 32 مشکل زیست محیطی بوجود آورد . افراد جامعه باید بدین باور برسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت فردی ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود نیز هستند زیرا درصورت عدم رعایت این موضوع سلامت آنها و سلامت سایر افراد جامعه در مخاطره خواهد افتاد یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه دفع زباله و مواد زاید صحیح است که متأسفانه درخیلی از مناطق شهری و روستایی بدلیل روشهای نامطلوب جمع آوری زباله، محیط زندگی و سلامت افراد در معرض آلودگی و خطر قرار دارد.

فهرست مطالب:

مقدمه

اهداف بازیافت زباله و تولید کود کمپوس

اصول جمع آوری زباله

انواع روشهای دفع زباله

استفاده از زباله به عنوان کود گیاهی

عوامل موثر در تهیه كود از زباله

کود کمپوست زباله های شهری

دستگاه های تولید کود کمپوست

ترنر - همزن و هواده کمپوست

دستگاههای تفکیک ،جداسازی و غربال

خطوط تبدیل شکل و بسته بندی

بازیابی زباله های جامد

بازیافت و پردازش

بازیافت چیست؟

چه موادی را و چگونه میتوان بازیافت کرد؟

فواید بازیافت زباله

بازیافت کاغذ

بازیافت پلاستیکها

بازیافت شیشه

منبع

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان پیرانشهر پروژه آمار معدل دانش آموزان طرح توجیهی سیستم مکانیزاسیون آموزشگاه موسیقی دانلود پاورپوینت درآمدی بر شهرشناسی بررسی ویژگی های تمدن روم تحقیق آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتری