👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی باغ گردو

ارتباط با ما

... دانلود ...

درخت گردو از درختان بسیار با ارزش و از پهن برگان است که در بسیاری از نقاط جهان در نیمکره شمالی از مرکز تا شرق اروپا و قفقاز و شمال و مرکز ایران تا دامنهای هیمالیا و کشور چین و ژاپن و همچنین گونه هایی از آن در آمریکای شمالی و جنوبی به طور طبیعی می رویند و کاشته می شوند. تنها جنگل طبیعی باقی مانده از این محصول در دنیا هم اکنون در قرقیزستان و در شرایط بسیار خوب موجود است.

فهرست:

مراحل احداث باغ

انتخاب محل احداث باغ

™تعیین نیاز سرمایی درخت مورد نظر در منطقه

™بررسی حداقل دمای زمستان

فصل رشد مورد نیاز

اثر آب های سطحی

™دما و نور مناسب در فصل رشد

تامین نیاز حرارتی

™دمای تابستان

سرمای دیر رس بهاره

شرایط خاک منطقه

توپوگرافی زمین

اطلاع از تاریخچه کاشت محصول در زمین مورد نظر

آماده کردن باغ

روش های آبیاری باغ

طبقه بندی گیاهی گردو

پراکنش جغرافیایی گردو

ارقام گردو

سطح زیر کشت گردو در جهان

سطح زیر کشت گردو در ایران

تولید گردو در جهان

تولید گردو در ایران

عملکرد گردو در جهان

عملکرد گردو در ایران

چگونگی پرورش گردو

خاک مناسب کاشت نهال گردو

آبیاری درخت گردو

کود دهی درخت گردو

آفت ها وبیماریهای درخت گردو

هرس کردن درخت گردو

برداشت محصول گردو

منبع

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده نقشه کاربری اراضی شهرستان چالدران حالت گذرا سویچینگ خازن در سیستم توزیع پروژه و تحقیق کامل در مورد مناطق اتشفشانی ایران با تصویر...مناسب برای ارایه ب دانشگاه و مدارس دستورالعمل فنی احداث و نگهداری باغ انگور دیم