👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس ناگویی خلقی تورنتوTAS-20 [1]:

این مقیاس در سال (1986) توسط تیلور[2] ساخته شد (به نقل از افشاری، 1387) و در سال 1994 توسط بگبی[3]، پارکر[4] و تیلور تجدید نظر شد. سال­ها مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 26 سوالی (TAS 2) تنها مقیاس خود گزارشی برای سازه ناگویی خلقی بود که برای پژوهش­ها و کار بالینی مناسب قلمداد شد و دارای ساختار 4 عاملی بود. از آن زمان تلاشهایی برای ارتقاء و بهبود این مقیاس انجام گرفت تا اینکه پژوهشگران بر خلاف ساختار 4 عاملی در نسخه ابتدایی، با تحلیل عاملی اکتشافی به تایید ........

در این مقیاس، سازه ناگویی خلقی در سه زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات[1]، دشواری توصیف احساسات[2] و تفکر با جهت گیری خارجی[3] ارزیابی می­شود. خرده مقیاس اول شامل 7 ماده می باشد (14-13-9-7-6-3- ....................

توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 20

تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORDو قابل ویرایش با فرمت doc

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما آپارتمان مسکونی 4 طبقه کامل قابل ویرایش سوالات استخدامی تمامی ادرات همراه با پاسخنامه(به تعداد 3178 سوال) تنوع فنوتیپی یک ماهی صخره های مرجانی در سراسر یک محدوده جغرافیایی در اثر تنش آبیوتیک (فیزیکی) ناشی از موج رفتارهای جنسی و زناشویی شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون