👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی 1988

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسش­نامة اخلاق كاری اسلامی:

برای سنجش اخلاق كاری اسلامی، از پرسش نامة هفده سؤالی علی (1988) كه توسطعلیوالكاظمی ارائه شده (2007) و قبلاً در ایران توسطگل پرورونادی و اعتباریابی گردیده است، استفاده می شود (1390). این پرسش نامه بر مبنای توصیه های دین اسلام در باب كار، تهیه و ساخته شده است. تمركز اصلی در این پرسش نامه بر این دیدگاه قرار دارد كه كار، انسان ها را قادر می سازد تا افزون بر كسب استقلال، به حرمت نفس، رضایت و كامروایی دست یابند. در عین حال، در این پرسش نامه موفقیت و پیشرفت در شغل، به كار سخت و تعهد به شغل بستگی دارد. این پرسش نامه بر مقیاس پنج درجه ای پاسخ داده می شود (كاملاً صحیح است=5 تا اصلاً صحیح نیست=1) و ..........

توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 17

تعداد مولفه: مولفه ندارد

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORDو قابل ویرایش با فرمت doc

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نقش خانواده در وقوع بزهکاری استاندارد های هال و پذیرایی مجموعه پاور پوینت های رشته حسابداری(سری اول) گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی دانلودکارآموزی بیمه آسیا