👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن

چکیده :

در این مقاله شرح مختصری از تکنولوژی ریخته گری رینک پیستون ساخته شده از چدن خاکستری با گرافیت کروی معرفی شده است . توجه به سیستم ذوب و اصلاح مذاب به عنوان مهم ترین عامل در تعیین ساختار و خواص این فلز می باشد . مواد و روش ها برای کنترل کیفیت محصول ساخته شده در نظر گرفته شده است .

مقدمه :

قبل از سال 1986 رینک پیستون برای موتورها تولید شد . آن یک حلقه برای فشرده سازی یا مقاومت بالا بود که از چدن با گرافیت کروی تولید شد . و همچنین نوعی از آن از چدن خاکستری تولید شد . در هر دو مدل ساخته شده از مواد برای تولید رینک پیستون استفاده شد . منطقه مرکزی از مقطع فشرده سازی اغلب یک ساختار انقباض گشاد را نشان داده است . ساختار حلقه به صورت غیر یکنواخت و با یک متغیر با محتوای لدبوریت و پرلیت و فریت بوده است . این ساختار کنترل شده بوده و می تواند ذرات گرافیت درشت را داشته باشد و اغلب با مقدار بالای فریت همراه است . بنابراین کره های کوچک ناپایدار بوده و در ما کره ساختار خواص مکانیکی خاصی را بوجود می آورد. بیش از 20٪ پریفورم های ساخته شده از آنها متناظر با الزامات استاندارد بر کیفیت مواد و قطعات است . استفاده از چنین رینک پیستونی منجر به افزایش مصرف کربن شده و در نهایت عمر قطعه را کاهش می دهد . در سال 1986 و از یک مجوز برای تولید رینک های پیستون از شرکت ریکن را دریافت نمود . با این حال تجربه نشان می دهد که این تکنولوژی به طور قابل توجهی ویژگی های خاص دارد . به منظور بهبود کیفیت رینک پیستون متخصصان و از یک تکنولوژی توسعه یافته برای ذوب و ریخته گری و اصلاح ساختار را براساس مواد داخلی را ارائه نمودند . در حال حاضر چدن مصرفی برای حلقه های فشرده سازی بالا در کوره های بوته ای القایی با فرکانس طبیعی و با ظرفیت بوته 5 تن تولید می شود. چدن خاکستری برای ریخته گری رینک پیستون در کوره های ذوب القایی فرکانس بالا با حجم نیم تن استفاده می شود . اگرچه مواد شارژ و اصلاح کننده ساختار با روش های مختلفی اضافه می شود الزامات در کیفیت ریز ساختار و خواص ریخته گری و قطعات مطابق با استانداردهای ریکن است . تولید پریفورم های تولیدی برای رینک فشرده سازی شامل سه بخش است . این روش یک شرایط متراکم را برای رینک فراهم می کند . در حالی که حالت انقباضی و فرم در آن دیده می شود . قالب ها در یک سیستم نصب و راه اندازی دیزاماتیک تولید می شوند. مذاب در کوره های با محیط آماده می شود . محتوای اولیه مواد تشکیل دهنده مواد ذوب شامل مطابق با استانداردهای ریکن است . تولید پریفورم های تولیدی برای رینک فشرده سازی شامل سه بخش است . این روش یک شرایط متراکم را برای رینک فراهم می کند . در حالی که حالت انقباضی و فرم لقی در آن دیده می شود . قالب ها در یک سیستم نصب و راه اندازی دیزاماتیک تولید می شوند. مذاب در کوره های با محیط اسیدی آماده می شود . محتوای اولیه مواد تشکیل دهنده مواد ذوب شامل 3/7 – 4/1 ٪ کربن و 2 - 1/8٪ سیسی 8٪ - 6٪ کمتر از 10/0 فسفر و 15٪ گوگرد کمتر از07 /0 کروم و 65٪ -85٪ مس می باشد. قبل از بهره برداری از مذاب درجه حرارت آن را بین 1550 تا 1570 درجه سانتی گراد نگه داری می کند و سپس آن را ریخته گری کرده و زمانی که به دمای 750 درجه سانتی گراد رسید آن را منتقل به خط دیزاماتیک برای اصلاح ساختار و ریخته گری در فالب انتقال می دهند . خط دیزاماتیک مجهز به یک پاتیل 200 کیلوگرمی است که دمای ذوب را در 750 درجه سانتی گراد ثابت می کند . در این حال فرایند اصلاح ساختار انجام می شود . اولین اصلاح مربوط به کروی کردن گرافیت در چدن بوده که این کار را با افزایش منگزیم به آن انجام می دهند . سپس فرد سیلیس 75 FS اضافه می شود که منجر به گرافیته شدن و فرایند تبلور می شود . درجه حرارت چدن در هر پاتیل قبل از ریخته گری اندازه گیری شده و مابین 1490-1470 درجه سانتی گراد است . مدت زمان ریخته گری بیش از 7 دقیقه طول نمی کشد . نمونه استوانه ای با قدرت 20 میلی متر است .

👇محصولات تصادفی👇

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 - فصل چهارم - 10 صفحه مقاله جامع و کامل شورای امنیت پروسه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس انتشار خطا bpn پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) بررسی جنبش سنوسی در لیبی