👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن

چکیده :

در این مقاله شرح مختصری از تکنولوژی ریخته گری رینک پیستون ساخته شده از چدن خاکستری با گرافیت کروی معرفی شده است . توجه به سیستم ذوب و اصلاح مذاب به عنوان مهم ترین عامل در تعیین ساختار و خواص این فلز می باشد . مواد و روش ها برای کنترل کیفیت محصول ساخته شده در نظر گرفته شده است .

مقدمه :

قبل از سال 1986 رینک پیستون برای موتورها تولید شد . آن یک حلقه برای فشرده سازی یا مقاومت بالا بود که از چدن با گرافیت کروی تولید شد . و همچنین نوعی از آن از چدن خاکستری تولید شد . در هر دو مدل ساخته شده از مواد برای تولید رینک پیستون استفاده شد . منطقه مرکزی از مقطع فشرده سازی اغلب یک ساختار انقباض گشاد را نشان داده است . ساختار حلقه به صورت غیر یکنواخت و با یک متغیر با محتوای لدبوریت و پرلیت و فریت بوده است . این ساختار کنترل شده بوده و می تواند ذرات گرافیت درشت را داشته باشد و اغلب با مقدار بالای فریت همراه است . بنابراین کره های کوچک ناپایدار بوده و در ما کره ساختار خواص مکانیکی خاصی را بوجود می آورد. بیش از 20٪ پریفورم های ساخته شده از آنها متناظر با الزامات استاندارد بر کیفیت مواد و قطعات است . استفاده از چنین رینک پیستونی منجر به افزایش مصرف کربن شده و در نهایت عمر قطعه را کاهش می دهد . در سال 1986 و از یک مجوز برای تولید رینک های پیستون از شرکت ریکن را دریافت نمود . با این حال تجربه نشان می دهد که این تکنولوژی به طور قابل توجهی ویژگی های خاص دارد . به منظور بهبود کیفیت رینک پیستون متخصصان و از یک تکنولوژی توسعه یافته برای ذوب و ریخته گری و اصلاح ساختار را براساس مواد داخلی را ارائه نمودند . در حال حاضر چدن مصرفی برای حلقه های فشرده سازی بالا در کوره های بوته ای القایی با فرکانس طبیعی و با ظرفیت بوته 5 تن تولید می شود. چدن خاکستری برای ریخته گری رینک پیستون در کوره های ذوب القایی فرکانس بالا با حجم نیم تن استفاده می شود . اگرچه مواد شارژ و اصلاح کننده ساختار با روش های مختلفی اضافه می شود الزامات در کیفیت ریز ساختار و خواص ریخته گری و قطعات مطابق با استانداردهای ریکن است . تولید پریفورم های تولیدی برای رینک فشرده سازی شامل سه بخش است . این روش یک شرایط متراکم را برای رینک فراهم می کند . در حالی که حالت انقباضی و فرم در آن دیده می شود . قالب ها در یک سیستم نصب و راه اندازی دیزاماتیک تولید می شوند. مذاب در کوره های با محیط آماده می شود . محتوای اولیه مواد تشکیل دهنده مواد ذوب شامل مطابق با استانداردهای ریکن است . تولید پریفورم های تولیدی برای رینک فشرده سازی شامل سه بخش است . این روش یک شرایط متراکم را برای رینک فراهم می کند . در حالی که حالت انقباضی و فرم لقی در آن دیده می شود . قالب ها در یک سیستم نصب و راه اندازی دیزاماتیک تولید می شوند. مذاب در کوره های با محیط اسیدی آماده می شود . محتوای اولیه مواد تشکیل دهنده مواد ذوب شامل 3/7 – 4/1 ٪ کربن و 2 - 1/8٪ سیسی 8٪ - 6٪ کمتر از 10/0 فسفر و 15٪ گوگرد کمتر از07 /0 کروم و 65٪ -85٪ مس می باشد. قبل از بهره برداری از مذاب درجه حرارت آن را بین 1550 تا 1570 درجه سانتی گراد نگه داری می کند و سپس آن را ریخته گری کرده و زمانی که به دمای 750 درجه سانتی گراد رسید آن را منتقل به خط دیزاماتیک برای اصلاح ساختار و ریخته گری در فالب انتقال می دهند . خط دیزاماتیک مجهز به یک پاتیل 200 کیلوگرمی است که دمای ذوب را در 750 درجه سانتی گراد ثابت می کند . در این حال فرایند اصلاح ساختار انجام می شود . اولین اصلاح مربوط به کروی کردن گرافیت در چدن بوده که این کار را با افزایش منگزیم به آن انجام می دهند . سپس فرد سیلیس 75 FS اضافه می شود که منجر به گرافیته شدن و فرایند تبلور می شود . درجه حرارت چدن در هر پاتیل قبل از ریخته گری اندازه گیری شده و مابین 1490-1470 درجه سانتی گراد است . مدت زمان ریخته گری بیش از 7 دقیقه طول نمی کشد . نمونه استوانه ای با قدرت 20 میلی متر است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی جانوران ترانس ژنیک به همراه تصاویر آموزشی تفکیک شدن و برطرف شدن انتخابی آرسنیک (V) از واحد صنعتی مایع مولیبدات به وسیله رسوب کردن آرسنات منیزیم دانلودفایل ورد Word پروژه بررسی تأسیسات ایستگاههای سوخت گیری CNG مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI)