👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد. این آزمون حاوی ۱۹ پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از ۱ (هرگز) تا ۵ (همیشه) نمره­گذاری می­شود. در ایران بساک­نژاد و غفاری ۱۳۸۶ روایی این آزمون را براساس..................

توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 19

تعداد مولفه: مولفه ندارد

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORDو قابل ویرایش

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله ارزیابی پایداری ولتاژ در حضور ادوات D-FACTS واقع در مکان‌های بهینه پاورپوینت آقامحمدخان قاجار پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی دانلود تحقیق درموردعملیات بنایی ونظارت دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت هومهر 60