👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه افسردگی کودکان تیشر و لانگ 1977

ارتباط با ما

... دانلود ...

معرفی

در این تست 48 ماده منفی و 18 ماده مثبت كه روی هم 66 ماده می شوند، دو مجموع مواد جداگانه و مستقل را تشكیل می دهند كه به شكل جداگانه نمره گذاری می شوند و دو نمره مثبت و منفی را بدست می دهند.........

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

66

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل:

WORDو قابل ویرایش

👇محصولات تصادفی👇

مواد کامپوزیت، ترکیبات ، خواص و کاربردهای کلینیکی كامپیوتر ـ صفحات وب تحقیق بافت شناسی گیاهی مقاله در مورد مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار پرسشنامه استاندارد احتیاط (میزان محتاط بودن)