👈 فروشگاه فایل 👉

معرفی گیاه زراعی جو (Hordeum vulgare L)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

اهداف تحقیق. 5

1-1. خاستگاه، منشاء و تاریخچه 5

1-2. سطح زیر كشت و میزان تولید غلات و جو در جهان و ایران. 5

1-2-1. غلات.. 5

1-3. سطح، میزان تولید و عملكرد جو كشور 10

1-3-1. سطح. 10

1-3-2. میزان تولید. 11

1-3-3. عملکرد در هکتار 11

1-4. ویژگیها و خصوصیات گیاه شناسی. 14

1-5 . موارد استفاده 18

1-6. ارزش غذایی. 19

1-7. گونه ها ی جو. 20

1-8. طبقه بندی زراعی جو. 21

1-8-1. جوهای بهاره 21

1-8-2. جوهای پاییزه 21

1-9. اختلاف گندم و جو. 21

1-10. نتیجه گیری. 22

1-11- فهرست منابع: 23

👇محصولات تصادفی👇

دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز مرزی شرق آفات چغندر قند 120 تست استخدامی اقتصاد خرد (با پاسخ کاملاً تشریحی) پاورپوینت بررسی معماری روم پرسشنامه بررسی اضطراب شینان