👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه طراحی معماری و توسعه هتل (مطالعه کوهسنگی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول: تعریف و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و روند توسعه آن

1-1 بیتوته كوتاه جهان و میهمان سرا

1-2 جهانگردی

1-2-1 آغاز سخن..................................

1-2-2 صنعت جهانگردی.............................

1-2-3 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی...

1-3 دسته بندی هتلها..............................

1-3-1 هتلها.....................................

1-3-2 محدوده هتل.................................

1-3-3 انواع هتل.................................

الف. هتلهای مركز شهر...........................

ب. هتلهای ویژه خودرو و موتورداران..............

پ. هتلهای فرودگاه..............................

ت. هتلهای تفریحی و توریستی.......................

ث. مجتمع ساختمانهای مشاع و مشترك..................

1-4 مفاهیم واژه های تجهیزاتی و تعاریف كیفیت خدماتی در هتلها..

1-5 بررسی روند هتل سازی در ایران..................

فصل دوم: كاروانسراها

2-1 مقدمه: كاروانسراهای ایرانی...................

2-2 كاروانسراها و فضاهای وابسته به راه...........

2-2-1 ساباط.....................................

2-2-2 رباط......................................

2-2-3 كاربات....................................

2-2-4 كاروانسرا.................................

2-2-5 خان.......................................

2-2-6 آب انبار..................................

2-2-7 حوض، بركه، پایاب، چاه.....................

2-3 مهمانخانه و دسكره.............................

2-4 طرح رباط و كاروانسرا.........................

2-5 انواع كاروانسراها............................

2-6 نمونه هایی از كاروانسراهای ایرانی.............

فصل سوم: بررسی مصادیق و نمونه های موجود (مطالعات تطبیقی)

3-1 گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری..............

3-1-1 نقش نمادگرایی در هتلهای لوكس...............

3-1-2 همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح...............

3-1-3 بهره گیری از فناوری.........................

3-2 هتل شرایتون..................................

3-3 هتل برج العرب................................

3-4 هتل لاله......................................

3-5 دیگر نمونه های موجود..........................

فصل چهارم: بررسی عوامل موثر بر شكل گیری ساختمانهای بلند در ایران جهان

4-1 مقدمه: سیر تحول ساختمانهای بلند..................

4-2 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی دردنیا.

4-2-1 نخستین دوره ساخت بناهای بلند.................

4-2-2 دوره دوم ساخت بناهای بلند..................

4-2-3 دوره سوم ساخت بناهای بلند..................

4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهای بلند................

4-3 ساخت بناهای بلند درآستانه قرن 21..............

4-4 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه جدید در ایران.

4-4-1 شروع ساخت بناهای بلند با شیوه جدید درایران.

4-4-2 روند احداث بناهای بلند دردهه 40............

4-4-3 آغاز ساخت بناهای بلند مسكونی...............

4-4-4 روند احداث بناهای بلند در دهه 50...........

4-4-5 حركت جدید دراحداث ساختمانهای بلند...........

4-4-6 سالهای اوج بلند مرتبه سازی..................

4-4-7 ساخت بناهای بلند در اواخر دهه 70...........

4-4-8 علل و ریشه‌یابی دلایل ساخت بلندمرتبه‌ها در ایران....

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان..................................

5-1-1 وجه تسمیه..................................

5-1-2 جغرافیای خراسان............................

الف. دوران قبل از اسلام.........................

ب. دوران اسلامی.................................

ج. دوران قاجاریه...............................

د. دوران كنونی.................................

5-1-3 جمعیت استان................................

5-1-4 وضعیت اقلیمی..............................

5-2 مشهد.........................................

5-2-1 وجه تسمیه.................................

5-2-2 وضعیت ساكنان..............................

الف. زبان گویش.................................

ب. مذهب........................................

ج. معیشت.......................................

5-2-3 مطالعات تاریخی (چگونگی پیدایش شهر مشهد)....

5-2-4 اوضاع طبیعی...............................

5-2-4-1 زلزله...................................

5-2-4-2 زمین شناسی...............................

5-2-4-3 وضعیت اقلیمی............................

الف. دما و رطوبت هوا...........................

ب. وزش باد.....................................

ج. وضعیت حرارتی هوا در شب و روز................

د. تأثیر اقلیم بر فضای سبز......................

5-2-4-4 شبكه ارتباطی............................

5-2-5 مطالعات اجتماعی (طرح جامع مشهد)...........

5-2-5-1 چگونگی توسعه آینده مشهد.................

5-2-5-2 چشم انداز آینده.........................

5-2-5-3 مساحت و جمعیت............................

5-2-5-4 تراكم...................................

الف. تراكم جمعیت................................

ب. تراكم ساختمان...............................

5-2-6 معماری.....................................

5-2-6-1 معماری سنتی..............................

5-2-6-2 عناصر شاخص معماری.......................

فصل ششم: راهنمای طراحی- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنمای طراحی.................................

6-1-1 برنامه‌ریزی تسهیلات..........................

6-1-1-1 تجزیه و تحلیل امكان‌سنجی تحقیق..............

6-1-2 تعریف تحقیق................................

6-1-3 برنامه تخصیص فضا............................

6-1-4 شرح فعالیت‌ها...............................

6-1-5 آماده نمودن بودجه تحقیق.....................

6-2 ضوابط و استانداردهای هتل......................

6-3- ضوابط و استانداردهای تجاری....................

👇محصولات تصادفی👇

تعمیر و نگهداری ساختمان مقاله ISI لگوریتم ترکیبی مبتنی بر مجموعه فازی و HBMO برای بازآرایی فیدر توزیع چند تابع هدفه پروژه کانال کشی تحولات سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه بعد از جنگ سرد پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)