👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی

چکیده___ ما هم بصورت آنالیزی و هم بصورت محاسباتی مشخصه های کلیدزنی، قفل شدگی، و پایداری دوسویه یک لیزر حلقه ای نیمه هادی در معرض یک تزریق نوری بیرونی را بررسی می کنیم. کمینه توان نوری مورد نیاز سیگنال تزریق در فرکانسی مشخص برای سوییچ کردن مسیر لیزر کردن یک لیزر حلقه ای نیمه هادی از مسیر لیزری اولیه خود به مسیر غیرلیزری اولیه آن، تعیین شده است. به منظور یافتن ناحیه ی عملیات سوییچینگ قابل اطمینان، قفل شدگی سیگنال تزریقی و پایداری لیزر سوییچ شده مورد بررسی قرار گرفته اند. به همین سان، به منظور یافتن سوییچینگ (کلیدزنی) موفق و ناحیه ی قفل شدگی پایدار با توان و فرکانس تزریق متغیر،شبیه سازی های عددی انجام گرفته اند و با نتایج آنالیزی مورد مقایسه قرار گرفته اند. ناحیه ای که با استفاده از شبیه سازی بدست امد، تطابق خوبی با محل تقاطع ناحیه های سوییچینگ، قفل شدگی و قفل شدگی پایدار دارد. روابط میان پارامترها و سرعت سوییچینگ منبع تزریق شده نیز بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است.

***پایداری دوسویه (bistability) : حالتی که چیزی که دارای پایداری دوسویه است بتواند در دو حالت استراحت کند. یعنی تعادل در دو حالت آن وجد داشته باشد.***

تحقیق کارشناسی ارشد برق

فایل محتوای :

1)اصل مقاله لاتین 8 صفحه IEEE

2) متن ورد شده بصورت کاملا تخصصی 25 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رله و حفاظت الکتریکی نقش تبلیغات در بازاریابی یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم پرسشنامه استاندارد احتیاط (میزان محتاط بودن) پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی