👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله شیوه های ارتقاء مهارتهای ارتباطی مدیران و فرماندهان مرزبانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

همه ما در محیط كارمان از فرصت‌های یكسانی برخورداریم. اما تنها كسانی مسیر ترقی را به سرعت طی خواهند كرد كه به «مهارت‌های ارتباطی» مجهز باشند. چنین افرادی، قدرت بیان خوبی دارند؛ خود را به درستی مطرح می‌كنند؛ در شرایط مختلف و یا افراد مافوق، همتراز و زیردستی ارتباطی مناسب و مؤثر برقرار می‌كنند.

در این پژوهش راه ها و روشهای ارتقاء مهارت ارتباطی فرمانده ان و فرماندهان مرزبانی مورد بررسی قرار گرفته و در تحقیقی که به صورت میدانی صورت پذیرفته نتایج در ارتباط رو در رو به عنوان یكی از مهارت های ارتباطی فرماندهان و فرماندهان شرح و آموزش داده می شود.

كلیدواژه : مهارت های فرماندهی ؛ مهارت های ارتباطی ؛ ارتباط رو د ررو ، مرزبانی

Abstract

We all enjoy the same opportunities in our work environment. But the only people who will progress quickly through the "communication skills" are necessary. Such people have good verbal skills accurately suggest in different conditions or superiors peers and subordinates establish appropriate and effective communication.

Keywords: leadership skills communication skills relationship between the two Rrv border

1- مقدمه

به سادگی می توان اذعان داشت که بخش اعظم رفتارهای انسان، تحت تأثیر حضور دیگران قرار می گیرد و حاصل عوامل اجتماعی است.

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، بسیار طبیعی است که رفتار او از دیگران اثر بپذیرد و از حضور دیگران تأثیر پذیرد؛ این مسئله آنچنان بدیهی است که می توان به جرأت ادعا کرد که رفتارهای ما، حتی در تنهایی، تحت تأثیر دیگران قرار دارد. بسیاری از الگوهای رفتاری نظامیان نیز تحت تأثیر جامعه و عوامل اجتماعی شکل گرفته و می گیرند. به طوریکه گفته شده: «انسان موجودی روانی ـ اجتماعی است و رفتار او در وضعیتهای اجتماعی، تحت تأثیر دو وجه ویژگیهای روانی و هویت اجتماعی شکل می گیرد.

به عبارت دیگر در یک سیستم اجتماعی مانند سازمان که اجزای آن را افراد انسان تشکیل می دهد رفتار هر فرد نتیجه تعامل میان ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی آن سازمان و محیط اجتماعی اش است. یعنی سازمان به منزله سیستم اجتماعی تلقی می شود.»

بنابراین هر سیستم اجتماعی مانند سازمان نظامی، پدیده ای اجتماعی ـ روانی است.

بعضی از فرماندهان آن قدر مهارت‌های ارتباطی را خوب می‌دانند و به شیوه‌ای مؤثر به كارمی‌گیرند كه شخصیتشان همانند یك آهن‌ربا همه را به خود جذب می‌كند! شما چطور؟

👇محصولات تصادفی👇

آنالیز عملكرد حداقل احتمال بلوكه شدن مكالمه برای تخصیص كانال دینامیك (پویا) در شبكه های سلولی موبایل رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382 پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسی آزمون حافظه وکسلر مبانی نظری وپیشینه تحقیق رادیو، طنز و شوخ‌طبعی در رسانه