👈 فروشگاه فایل 👉

ذیحساب نقش ذیحساب دردستگاههای دولتی و بودجه سازمانهای دولتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بر اساس ت تعریف ماده 31- ذیحساب مأموری است كه به موجب حكم وزارت اموراقتصادی و دارائی ازبین مستخدمین رسمی واجدصلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می شود.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامهرمز طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسـته‌بندی عـســل زندگی نامه بیل گیتس (بنیانگزار مایکروسافت) ایجاد تصویر رادار دهانه مصنوعی عملی بر مبنای مدل­ سازی و شبیه­ سازی رادار دهانه­ ی مصنوعی هوابرد واقعی پروژه کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص)