👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی حسابداری مجامع امور صنفی

ارتباط با ما

... دانلود ...

1-1- قسمت حسابداری انبارها :

در قسمت حسابداری انبار برای سفارش كالای مورد استفاده اجرایی باید انباردار به قسمت مسئول حسابداری انبار مراجعه و با تنظیم برگ درخواست كالا ، كالای مورد نظر را سفارش دهد .

2-1- برگ درخواست خرید كالا :

برگ درخواست خرید كه باید ضمینه فاكتور فروش گردد شامل سر ستون كه ستون اول نام و شرح كالا ، ستون دوم مقدار كالا و ستون سوم ملاحضات ، در قسمت ملاحضات كالای خریداری شده به صورت مختصر توضیح داده می شود كه این كالا برای چه كاری و در كدام قسمت از اداره استفاده می شود . این برگ توسط چهار مسئول كه به ترتیب درخواست كننده كالا ، مسئول واحد ، امور مالی و مدیریت جهاد كشاورزی همراه با نام ونام خانوادگی امضا می شود .

3-1- برگ درخواست كالا :

برگ درخواست كالا در سه برگ تنظیم می شود كه نسخه اول ( سفید ) ، در قسمت حسابداری ، نسخه دوم ( زرد )، در كاراتكس كمیته و نسخه سوم ( قرمز ) به درخواست كننده تحویل داده می شود .

این برگ كه در حسابداری انبارها مورد استفاده قرار می گیرد شامل هشت ستون است كه به ترتیب شماره كالا ، ردیف ، شرح كالا ، قیمت واحد ، مقدار درخواستی ، مقدار تایید شده به حروف و ملاحضات می باشد .. در بالای این جدول و در قسمت راست شماره و تاریخ درخواست و همچنین در این برگه درخواست شده كه برای اقلام درخواستی مورد استفاده حواله انبار صادر نمایید .

در نهایت توسط درخواست كننده ، تایید مسئول مربوطه مدیریت پشتیبانی و مقام مجاز همراه با مشخصات امضا می شود .

4-1- برگ رسید انبار :

در برگ رسید انبار ابتدا شماره ، تاریخ ، شماره برگ درخواست خرید ، شماره رسید انبار موقت ، شماره سند ارسالی و تاریخ سند ارسالی درج می شود . این برگ كه هفت ستونی می باشد شامل شرح كالا ، شماره كالا ، واحد كالا ، مقدار بحروف بهای واحد ، بهای كل ، ملاحضات و در پایان آن مبلغ كل به حروف و عدد نوشته می شود .و كادر پایینی كه توسط انباردار تكمیل می شود مطلبی با عنوان كالای فوق ارسالی یا مرجوعی از چه نوع بازاری به وسیله خودرو با چه شمكاره ای و به رانندگی چه كسی تحت عنوان بارنامه شماره ، تحویل انباردار می گردد .

و پس از تكمیل توسط انباردار ، مامور خرید ، مسئول انبارها ، حسابداری انبارها و مسئول كمیته امضا ء می شود . در ضمن برگ رسید انبار در پنج نسخه تنظیم می شود كه هر یك از قسمت های ، حسابداری ، مركز خرید مرجوع دهنده ، كاراتكس كمیته ، انباردار و تحویل گیرنده یك برگه از این نسخه را در اختیار خواهند داشت و بایگانی می نمایند .

5-1- نامه ی كارپرداز

در نامه ی كارپرداز باید هزینه ای كه صورت گرفته و مبلغ را به ریال و شماره حساب بانكی را نوشت و رئیس اداره باید آن را امضاء كند.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان محاسبه متغیرهای مالی شرکت دوده صنعتی از سال 80 الی 89 نقشه آبراهه های حوضه آبریز رودخانه ارس مقاله پژوهشی درباره آنتن مقاله ترجمه شده مدیریت تولید