👈 فروشگاه فایل 👉

معنا و مفهوم ازدواج و آداب رسوم سنت ازدواج

ارتباط با ما

... دانلود ...

ازدواج قراردادی است رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل به منظور تشکیل زندگی خانوادگی تا طرفین ازدواج در سایه آن، در خط سیر معین و شناخته شده ای از زندگی قرارگیرند. این قرارداد با رضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد می گردد و در پرتو آن، روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می آید.

این قرارداد ارتباط و پیوند دو طرفه به وسیله الفاظ و عباراتی معین، انجام می گیرد که آن را «عقد» یا «پیمان ازدواج» می نامیم.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقات پنجم و ششم مجتمع مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش نقشه ی زمین شناسی شهرستان ماسال بررسی رابطۀ بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور کتاب: چگونه می توانیم از اینترنت در منزل کسب درآمد کنیم ویرایش 96